MATU MİMARLIK A.Ş.
salih zeki pekin

MATU ORGANİZASYON A.Ş. 1980 yılında kuruldu. 1975 yılında Salih Z. PEKİN tarafından kurulmuş olan MATU Mimarlık Bürosu'nun devamıdır. Yapı üretimi sürecinde, kent planlama, mimari tasarım, kalite denetimi, üretimin organizasyonu, yatırımın örgütlenmesi alanlarında hizmet vermektedir. Mimarlık, Araştırma, Tasarım, Uygulama eylemlerinin birbirini tamamlayan özelliği MATU'nun kuruluş ve çalışma amacını oluşturmaktadır. Daha başka bir deyişle, mimar ya da bir mimarlık kuruluşunun yapı üretim sürecinin her aşamasında görev ve sorumluluk almakta olduğunu ifade etmektedir. Kent planlamasından, tiyatro dekoruna, hastane donatımından mobilya dizaynına kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde rol alabilen mimar, kent arazisinin kullanımı kararında olduğu kadar, yatırım fikrinin oluşmasında, girişimin örgütlenmesinde başvurulan bir meslek adamıdır. Sonuçta bir yatırımın başlangıcından sonuna kadar yapı ve çevresi ile ilgili mekansal organizasyonu oluşturan mimarın görevi kullanıcı tepkilerinin ölçülmesi ile son bulmaktadır. Bu denli geniş bir eylem alanı olan mimarın mesleğini, çok yönlü uygulama yelpazesi içerisinde diğer mesleki disiplinlerle sık sık bir arada ve eşgüdümlü çalışma ile yürütmesi zorunluluğu MATU MİMARLIK A.Ş.nin kurulması fikrini doğurmuştur

 

 


FELSEFEMİZ

İnsan yaşamının içinde yeraldığı mekanları ve çevreyi, halkın sağlığı ve güvenliği doğrultusunda en elverişli yaşam koşullarını sağlamanın, insanların yaşam ortamının mekan, form ve tarihsel içeriği açısından adil ve sürdürülebilir kalkınmasına, refahına ve kültürel ifadesine katkı koymak üzere tekniğin ve sanatın gereklerine göre tasarlamanın ve tasarımımın uygulanmasını denetlemenin, yatırımın başarısı için uğraş vermenin, sürekli ve çağdaş mesleki yetkinliğe sahip olmanın, mesleğimin temel nitelikleri olduğuna inanarak meslek yaşamımı sürdürüyorum.

Mimarın toplumun sadece bir adım önünde olmasına indığımdan çağdaşlığı abartmadan, toplumun gelenek ve göreneklerinden kopmadan tasarlamaya çalışıyorum. Kentle insan, insanla mekan ilişkilerinin diyalektiğini yapıtlarıma yansıtma gayreti içindeyim. Mimarın yapı üretim sürecinde her aşamasında görev ve sorumluluk alması gerektiğine inanarak davranıyorum. Kent planlamasından, tiyatro dekoruna, iş merkezinden, mobilya dizaynına kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde rol almak, kent arazisinin kullanımı kararında olduğu kadar, yatırım fikrinin oluşmasında, girişimin örgütlenmesinde başvurulan bir meslek adamı olmak temel eksenim.

Bu çeşitlilik, her projenin kendine özgün koşullarını belirlemek, çözmek, gerçekletirmek, kendini sürekli yenilemek, o kutsal 1 adım ileride olma boyutunu aşmamak.... Müşterilerimi eğitmek, onlara geleceği göstermek... Üslupsuzluğun üslup olduğunu, tasarımlarımın denetimimden yoksun bırakılması durumunda başarısız olduklarını yaşayarak öğrendim. Denetimimi reddedenlerin işlerini reddediyorum.

Yaşamımın mesleğimin çevresinde kurgulanmasından kıvanç duyuyorum. Mimarlık mesleğinin evrensel meslek kuralları ve davranış ilkeleri içinde yürütülmesinin mimarlığa ve insanlığın geleceğine katkısının büyük olacağına inanıyorum. İşverenimin vekili olarak hareket etmek temel bir kavrayışım.

TR | EN | FR | LINKS

felsefemiz

ortaklar
   salih zeki pekin
   serpil pekin
   burçak pekin

ekibimiz
   halen çalisanlar
   eskiden çalisanlar

matu'da hayat
   geziler
   çalisma halleri

ödüller

yayinlar