KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)
Teklif projesi
İzmir, Konak  2003

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

KONAK TÜTÜN DEPOSU (GERY BİNASI)

işveren adı
İzmir Özel İdare Müdürlüğü
tasarım
Salih Zeki PEKİN e.s.a. paris
Nazan NOYAN
Enis BEKER
arsa alanı
5500 m²
insaat alanı
22.146 m²
ana işlev
Yönetim Binası
Devlet Opera ve Balesi
Büyük mağaza
ana strüktür
B.A. karkas
projelendirme tarihi
Kasım 2003 - Ocak 2004
3D çizimler:
Gökhan KÖSEOĞLU
fotoğraflar:
Salih Z. PEKİN

İzmir İli, Konak İlçesi, Kemeraltı semti, Fevzipaşa Mahallesi'nde, 452, 847 ve 848 sokaklar üzerinde, Kapı no: 15 de bulunan, Tapunun, 29 pafta, 178 ada ve 38 parselinde İl Özel İdare Müdürlüğü adına kayıtlı olan; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 27.7.1984 gün ve 348 sayılı kararı ile onaylı Kemeraltı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içersinde kalan taşınmaz üzerinde mevcut, 1929 yılında inşa edilen, "U" planlı ana kütle (Gary Building) ile sonradan buna ilave edilen 5'er katlı 1959 ve 1961 yılı ruhsatlı eklerinden oluşan toplam 4990 m² taban alanlı ve toplam 23.312 m² inşaat alanına sahip ESKİ (Tekel) KONAK YAPRAK TÜTÜN İŞLETMESİ BİNASI'nda tadilat yapılarak bir bölümünün İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü bir bölümünün Konservatuar Bale ve Opera Bölümleri, diğer bölümünü ise Mağazalar olarak düzenlenmesi istenmektedir.

İzmir Vali Yardımcısı Sayın Turan ESEN ile İzmir İl Özel İdare Müdürü Sayın Servet ECEMİŞ MATU mimarlık A.Ş.'ne başvurarak, daha önce yapılmış iki çalışmayı beğenmemiş olan Sayın İzmir Valisi Yusuf Ziya GÖKSU'nun yeniden etüt edilmesini istediğini belirttiler.

Yerinde incelediğimiz bina 3 ayrı bölümden oluşmaktadır:

a- "U" Planlı Ana Kütle (GARY Binası)

4 katlı betonarme karkas olarak 1929 yılında ve Tütün Deposu şeklinde kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Aks araları 6.00 m ve 6.50 m dir. Zemin katı 3.00 m, 1.Katı 2.65 m, 2. ve 3. katları 4.30 m tavan yüksekliğindedir.

Bu binanın taban alanı 2964 m² x 4 kat = Toplam alanı : 11.856 m²

b- Arka Bina

Bodrum + 5 katlı betonarme karkas olarak 1959 yılında ve Tütün Deposu şeklinde kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Aks araları 4.00 m ve 4.50 m dir. Bodrum Katı 2.40, Zemin katı 3.00 m, 1.Katı 2.65 m, 2., 3. ve 4. katları 2.70 m tavan yüksekliğindedir.

c- Orta Bina

"U" Planlı Ana kütlenin içindeki boşluğa 5 katlı betonarme karkas olarak 1961 yılında ve Tütün Deposu şeklinde kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Aks araları 6.00 m ve 4.50 m dir. Zemin katı 3.15 m, 1.Katı 2.95 m, 2. Katı 3,12, 3. katı 3.06 m, 4. katı 2.98 m tavan yüksekliğindedir.

Bu binanın taban alanı 28.00 m x 25.00 m = 700 m² x 5 kat = Toplam alanı : 3.500 m²

Toplam inşa edilmiş Alanı : 23.312.00

İzmir 1 no'lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Kararları:

1997 - 1998 yıllarında yapılan müracaatlarda Koruma Kurulu diğerleri dışında aşağıdaki kararları almıştır:

12.2.1998 gün ve 7054 sayılı kararı ile;

Binanın "Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı" şeklinde ve 2. Gurup yapı olarak tescillenmesi.

Renovasyon avan projesinin "Röleve-Restitüsyon-Restorasyon Projesi Hazırlama Esasları"na göre hazırlanması gerektiği,

Röleve Projesinin plan-kesit-cephe çizimlerindeki eksik ve yanlışlıkları aslına uygun olarak düzeltilmesi ve 1/50 ölçeğinde hazırlanarak kurul onayına yeniden sunulması,

Binanın ön cephesinde yer alan 2 adet palmiye ile dut ağacının ve yan ve arka bahçelerinde yer alan yetişkin ağaçların korunması,

ÖNERİ PROJEDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLER:

Koruma Kurulu kararları, Konak Belediyesi İmar Yönetmeliği, İzmir İ.Ö.İ. Müdürlüğü ve İzmir Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü'nün ihtiyaç ve istekleri de dikkate alınarak, aşağıda yazılı olan temel kriterler öneri proje hazırlanmasında esas alınacaktır.

1- Binaların betonarme karkası oldukça sağlam durumdadır. Herhangi bir güçlendirme ya da takviye yapılmasını, gerektiren bir durum yoktur.

2- Binanın yatay ve düşey gabarileri aynen korunacaktır.

a- Binanın dış duvarlarının yerleri değiştirilmeyecek, herhangi bir eklenti yapılmamalıdır. Binaya sonradan eklenmişolan Doğu cephesindeki tek katlı bölüm kaldırılabilir.

b- Binanın çatı eğimleri ve mahya kotları ile çatı örtüsü (Marsilya Kiremit) aynen korunacaktır.

c- Bina çatısının dış görünümü dışındaki bölümlerinde değişiklik yapılabilir.

3- "U" planlı binanın iç boşluğuna 1961 yılında ilave edilmiş "Orta Bina" kaldırılabilir ve yerine yeni bir düzenleme yapılabilir. (Kurul kararı)

4- Binanın iç mekanlarında yer alan unsurların korunmasına özen gösterilcektir.

a- Baca ve Şömineler orijinal şekilleriyle korunacaktır.

b- Bina cephesinde yer alan camlı pencere karakteri korunacaktır.

c- Düşey sirkülasyon (merdiven ve asansör) çekirdekleri korunacaktır.

d- Balya rampaları ile orijinal mekanik aksamları yeni kazandırılan işleve uygun olmak koşulu ile korunacaktır.

e- Bina dışında yer alan cepheye konmuş bina kimliği ile ilgili mermer yazıtları korunacaktır.

f- Bina dışında yer alan zaman içinde gelişmiş, dut, palmiye ve diğer yetişkin ağaçlar korunacaktır.

5- Binanın iç mekanlarında yeni kazandırılan işlevlere uygun olarak bina stüktüründe düzenlemeler (asansör-merdiven kovaları, iç aydınlatma avluları ve iç bahçeler vb) yapılabilir.

ÖNERİ PROJE:

Öneri projemiz yukarıda yazılı kriterlere göre hazırlanmıştır.

1- Genel: Binanın 1929 yılında inşa edilen bölümü ve 1959 yılında ilave edilen bölümü genel özellikleri (gabari, kullanılan malzemeler, cephe karakteri vb.) korunacak şekilde tasarım yapılmıştır.

2- Bina Girişi: 700 m² taban alanında, 28.00 x 25.00 m boyutlarında ve "U" planındaki orijinal binaya dilatasyonlarla birleşmiş şekilde 5 katlı olarak inşa edilmiş Orta bina kaldırılmıştır.

Bu şekilde 1929 yılında (İlk Cumhuriyet Dönemi mimari karakteristiklerini taşıyan) inşa edilmiş binanın orijinal şeklinin yeniden algılanması sağlanacaktır.

"U" planında binaya yapışık inşa edilmiş "Orta Binanın" ortadan kaldırdığı orta avluya bakan cephe karakteri (hakkında bilgi yoktur) yeniden kazandırılmak yerine, bu cepheler, müdahalenin yapılacağı dönemin (2004) mimari anlayışını yansıtacak şekilde olabildiğince şeffaf, nötr ve işlevlere uygun malzemelerle kaplanması öngörülmüştür.

Böylece, zamanında tütün depolamak amacıyla inşa edilen binaya yeni kazandırılan işlevlerle binanın uyumu kolaylaştırılmıştır. İç düzenleme ile yeni oluşturulan mekanların ışıktan ve havadan yararlanması sağlanmıştır.

Kaldırılan bina yerine, orijinal boyutlarına uygun bir "U" avlu yaratılmıştır. Bu avluda tavan yüksekliği 8.60 m olan ve 20.00 m x 20.00 m boyutlarında Meclis Salonu Binası öngörülmüştür.

Meclis Salonu taşıyıcı strüktürü mevcut orijinal binadan iki yanında 2.00 m, arka bölümünde 6.80 m boşluk bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, 8.60 m yüksekliğinde, altında yaşanabilen, bina giriş saçağı oluşturulmuştur.

"U" planlı bina içinde yeni kazandırılan mekanlara tüm girişler yeni oluşturulan bu avludan olmaktadır. "U" planlı binanın Doğu kısmındaki kolda yer alan 3 katlı Mağazanın, avlunun güney tarafından yer alan Sanat Galerinin, avlunun Batı tarafından yer alan İl Özel İdare Müdürlüğü'nün ve Valilik Protokol Girişleri bu avludan olacaktır.

Binada yer alan değişik işlevdeki mekanların girişlerinin, orijinal boyutlarında tasarlanmış bu avludan olması ile bu alana önemli bir canlılık ve hareketlilik kazandırılmaktadır. Bu nedenle, 700 m² boyutundaki bu giriş avlusunda kiosk (büfe) şeklinde düzenlenmiş servis kısmı ile açık kafeterya düzenlemesi ilave edilmiştir.

Valilik ve Özel İdare Müdürlüğü protokol girişi özel bir iç saçak ile belirginleştirilmiştir.

3- Ticari Üniteler: Ticari üniteler olarak Mağazalar 3 katlı olarak ve "U" planlı binanın Doğu cephesindeki kolunda düzenlemiştir.

Zemin Kat'a Giriş avlusuna açılan giriş kapısı ile ulaşılmaktadır. Giriş Kapısı yanında güvenlik kontrol, karşısında da yeni olarak önerilen asansörler (2 adet) yer almaktadır. Asansörler arkasında tüm kata hizmet verecek Tuvalet gurupları planlanmıştır.

Düşey ulaşımı sağlamak için binanın orijinal merdivenleri korunmuş, üst katlarla galerili bağlantısı olan mağazaların üst katlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 2 adet mekanik yürüyen merdiven tesis edilmesi öngörülmüştür.

Ticari üniteler bölümünün Zemin katında 4 adet 85.00 m², 2 adet 72.00 m² ve 1 adet 120 m² olmak üzere (toplam 604 m²) 7 adet Mağaza düzenlenmiştir. Bu Mağazalara hizmet verecek şekilde arka blokun 2 akslık kısmı (30.00 m²x 4 adet) depo olarak düzenlenmiştir.

Ticari ünitelere ayrılmış Zemin Kat alanı: 1748.00 m²

1.Kat: Galeri ile Zemin kata bağlı 1.katta 7 adet 52.00 m² ve 2 adet 120.00 m² olmak üzere (toplam 604 m²) 7 adet Mağaza düzenlenmiştir. Bu Mağazalara hizmet verecek şekilde arka blokun 2 akslık kısmı (29.00 m² x 4 adet) depo olarak düzenlenmiştir.

Ticari ünitelere ayrılmış 1.Kat alanı: 1748.00 m²

2.Kat: Galeri ile 1. ve Zemin kata bağlı 2.katta toplam kullanma alanı 750 m² Büyük Mağaza düzenlenmiştir.

Ticari ünitelere ayrılmış 2.Kat alanı: 1125.00 m²

Toplam Kiralanabilecek alan: 2054.00 m² Ticari ünitelere ayrılan toplam alan: 4621.00 m² (Oran: % 20,86)

4- Sanat Galerileri: Sanat Galerileri "U" planlı binanın Güney Bölümündeki orta kolunda düzenlenmiştir.

Zemin Kat'a düzenlenen iki adet Sanat Galerisi'ne İç Avludan ulaşılmaktadır. Sanat Galerinin birisi İzmir İ.Ö.İ. Müdürlüğü ve İzmir Valiliğinin faaliyetlerinin sergilenmesi amacıyla düzenlenmiş, diğeri ise konu ile ilgili bir Sivil Toplum Kuruluşu hizmetine verilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Her biri 330.00 m² kullanma alanındaki bu iki galeri, birleştirilebilecek şekilde düzenlenecektir.

Sanat Galerine ayrılmış Zemin Kat alanı: 660.00 m²

5- İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü: İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü "U" planlı binanın Batı cephesindeki kolunda düzenlemiştir.

Zemin Kat'a Giriş avlusuna açılan giriş kapısı ile ulaşılmaktadır. Giriş Kapısı yanında güvenlik kontrol, karşısında da yeni olarak önerilen asansörler (2 adet) ve Danışma Bölümü yer almaktadır. Asansörler arkasında tüm kata hizmet verecek Tuvalet gurupları planlanmıştır. Düşey ulaşımı sağlamak için binanın orijinal merdivenleri korunmuştur.

Zemin katta, İ.Ö.İ.M.' nün halka açık birimleri yer almaktadır:

- Muhasebe Servisi: (345 m²) Minimum 18 Maksimum 24 kişilik personel çalışma alanı, Müdür ve Müdür Yardımcısı için camlı bölme duvarları ile ayrılmış ayrı bölümler halinde (2 x 38 m²) bürolar

- Taş Ocakları Servisi: (150 m²) Minimum 7 Maksimum 10 kişilik personel çalışma alanı +9.00 m Banko uzunluğu, Bankoda 7 adet personel + Müdür için camlı bölme duvarları ile ayrılmış (30.00 m²) büro.

- Gelirler  Kiralar Servisi: (165 m²) Minimum 8 Maksimum 10 kişilik personel çalışma alanı +10.00 m Banko uzunluğu, Bankoda 8 adet personel + Müdür için camlı bölme duvarları ile ayrılmış (22.00 m²) büro.

- Evrak Servisi: (124 m²) Minimum 6 Maksimum 8 kişilik personel çalışma alanı Şef için dolaplı bölme duvarları ile ayrılmış (25.00 m²) büro.

- Emlak İstimlak  İnşaat Servisi: (405 m²) Minimum 18 Maksimum 24 kişilik personel çalışma alanı + 1 şef çalışma alanı, + Müdür için camlı bölme duvarları ile ayrılmış (25.00 m²) büro.

- İdari ve Mali İşler Servisi: (200 m²) Minimum 10 Maksimum 20 kişilik personel çalışma alanı + 10.00 m + Müdür için camlı bölme duvarları ile ayrılmış (24.00 m²) büro.

İ.Ö.İ. Müdürlüğüne ayrılmış Zemin Kat alanı: 2365.00 m²

1. Kat: 2 adet Asansör ve Merdiven ile ulaşılmaktadır. Asansör/Merdiven Holünde Bekleme Dinlenme Bölümü yer almaktadır. Asansörler arkasında tüm kata hizmet verecek Tuvalet gurupları planlanmıştır. Düşey ulaşımı sağlamak için binanın orijinal merdivenleri korunmuştur.

1. Katta, İ.Ö.İ.M.' nün birimleri halka açık birimleri, Personel Servisi, Yemek Salonu ve Özel Yemek Salonu, Mutfak ve Kütüphane,

2. Katta Özel İdare Müdürü makam odası, Genel Sekreterlik, Toplantı Salonu ile Parti Gurupları Toplantı Salonları ve Parti Gurup Başkanları Çalışma Odaları ile Bilgi İşlem Servisi

3. Katta, Vali Makam Odası (157 m²) Vali Özel Çalışma Dinlenme Odası (WC ve Duş dahil) (41 m²), Vali Özel Yemek Odası (57 m²), Genel Sekreter ve Bekleme Odası (72.00 m²), 60 kişilik Vali Toplantı Salonu, Kriz Masası Çalışma Salonu, Koruma Görevlileri Odası, Encümen Toplantı Odası ve Encümen Müdürü ve üyeleri Odaları ile Meclis Salonu ve Fuayesi,

Çatı Arasında, İ.Ö.İ. Müdürlüğü arşivi düzenlenmiştir.

Çatı kattaki ahşap çatı strüktürü kaldırılacak yerine çelik konstrüksiyon çatı strüktürü inşaedilecektir. Böylece mekan ortasındaki dikmeler kaldırılmış olacaktır. Çatı örtüsü malzemesi olarak ısı yalıtım tabakaları üzerine aynı gabari ve eğimde orijinaline uygun Marsilya Tipi kiremit kullanılacaktır. Eğimli çatı hacmi içinde en az 3.00 m yükseklikte 10.00 m genişliğinde bir mekan elde edilebilmektedir. 27.50 m uzunluktaki (292.00 m²) bu mekana, raylı arşiv dolabı sistemi ile 50.000 klasör kapasiteli arşiv düzenlenebilecektir.

İl Özel İdare Müdürlüğüne ayrılmış Toplam Alan: 9285.00 m²

6- İzmir Devlet Opera ve Bale Bölümü: İzmir Devlet Opera ve Bale Bölümü "U" planlı binanın Doğu Kolunda ve Arka Binada yer almaktadır. Giriş Mağazalar girişi yanında düzenlenmiştir. Asansör ve Merdivenlerle 2. ve 3. katlarda yer alan Opera ve Bale Bölümüne ulaşılmaktadır.

2.Katta yer alan Opera ve Bale Bölümü Birimleri : Dekoratörler Bölümü, Şapka Çiçek Atölyesi,

Bay ve Bayan Terzihaneler, Kundura Atölyesi, Kostüm Deposu, Demirbaş Ambarı, Depo, WC

3.Katta yer alan Opera ve Bale Bölümü Birimleri : Koro Şefi Odası, 5 adet Şan Odası, Orkestra

Kantin (160.00 m²), Koro Nota Arşivi, Orkestra Nefesli Vurmalı Sazlar Atölyesi, Orkestra Ağaç

Sazlar Onarım Atölyesi, Demirbaş Ambarı, Depo, Tuvalet Gurubu.

4.Katta yer alan Opera ve Bale Bölümü Birimleri: (Arka Blokun son katının tamamı (h= 3.50 m) İ.D.O.B. Müdürlüğü mekanlarına ayrılmıştır). Bale Baş Öğretmeni Odası, Bale Sahne Müdürlüğü Odası, Yabancı Bale Eğitmenleri Odası, Video-CD Odası, Bale Kantini, Saymanlık ve Ayinat Saymanlığı, İdari Mali İşler Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü, Tuvalet Gurubu:

Çatı Arasında İ.D.O.B.Md.' nün şu birimleri yer almaktadır: "U" Planlı binanın Doğu Kolunun çatı arası ile Arka Blokun son katındaki ahşap çatı strüktürü kaldırılacak yerine çelik konstrüksiyon çatı strüktürü inşa edilecektir. Böylece mekan ortasındaki dikmeler kaldırılmış olacaktır. Çatı örtüsü malzemesi olarak ısı yalıtım tabakaları üzerine aynı gabari ve eğimde orijinaline uygun Marsilya Tipi kiremit kullanılacaktır. Çatıda eğimli pencereler olacaktır. Eğimli çatı hacmi içinde en az 2.00 m yükseklikte 10.00 m genişliğinde bir mekan elde edilebilmektedir. 27.50 m uzunluktaki (292.00 m²) bu mekanda, Bay ve Bayan Soyunma ve Duş Gurupları ile Revir ve Masör ve Masöz Odaları yer almaktadır. (Toplam: 292.00 m²)

Çatı Konstrüksiyonu aynı şekilde çelik konstrüksiyona dönüştürülen "U" Planlı binanın orta bölümünde eğimli pencereler olacaktır. Eğimli çatı hacmi içinde en az 3.00 m yükseklikte 17.50 m genişliğinde bir mekan elde edilebilmektedir. 49.00 m uzunluktaki (857.50 m²) bu mekan yüksek tavanlı olması nedeniyle Bale Salonlarına ayrılmıştır. Solist Bale Salonu (315.00 m²) ile Kordo Bale Salonu (300.00 m²) arasındaki bölme duvarı katlanabilir olarak tasarlanacaktır. Böylece balet ve balerinlerin 40.00 m usunluktaki bir alanda prova yapmaları sağlanmış olacaktır. Çocuk Bale Gurubu için 150.00 m² ayrılmıştır.

İzmir Devlet Opera ve Bale Müdürlüğüne ayrılmış Toplam Alan: 5835.00 m²

Ayrıca, Bodrum Katta sığınak (Şartname hükümlerine uygun - 730.00 m²) Otopark (25 araçlık), Klima ve Kazan Dairesi ( 515.00 m²)

Binanın Yeni Düzenlemede Toplam Kullanma Alanı: 22 146.00 m²